Behovsanlayser

 

För att en utemiljö ska kunna få en hög kvalitet både utifrån innehåll och drift, på kort och lång sikt, är det viktigt att en behovsanalays görs i ett tidigt skede.

Behovsanalyser är viktiga underlag inför ombyggnation, nybyggnation av yttre miljöer, baserat på målgruppers specifika behov, evidensbaserad design (EBD) och utifrån platsens specifika förutsättningar.

Målgrupper kan t ex vara inom omsorg, skola och hälso-och sjukvård. 

Behovsanalysen innehåller vanligen:
-Platsbesök med analys av platsens förutsättningar 
-Gåtur med utsedda representanter 
-Workshop med aktuell arbetsgrupp  
-Presentation av behovsanalys muntligt och skriftligt 

Roll som sakkunnig i arbeten med olika planer som rör yttre miljöer t ex i gestaltningsplaner, fastighehtsutvecklingsplaner och grönstrukturplaner.