Skogsbad – Shinrin-yoku (森林浴)

Bakgrund

Skogsbad eller ”Shinrin-Yoku” har sitt ursprung i Japan, där metoden utvecklades under 1980-talet. Man började då se en kraftig ökning av stressrelaterad besvär hos befolkningen, till följd av en alltmer ökad arbetsbelastning. Inte sällan så hög att den faktiskt också ledde till hjärtinfakt och död även hos unga och friska personer.

Skogsbad är idag en etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som bland annat visat sig vara effektiv för att:
-minska stress
-stärka immunförsvaret
-öka vår möjlighet till återhämtning, både fysiologiskt och psykologiskt

Skogsbad karakteriseras av en kombination av långsam vandring på mjuka tillgängliga stigar, med aktiviteter som bjuder in till att öppna våra sinnen för fördjupade och ofta nya upplevelser i kontakt med naturen. Skogsbad kan också erbjuda en inifrån-förståelse för behovet av en ökad ekologisk harmoni och balans.

TEMAMET Designs skosgbadsguide är utbildad via det skandinaviska Institutet SNFTI enligt metoden Eco Forest Therapy. En SNFTI-certifierad Eco Forest Therapy Guide eller Eco Forest Bathing Guide är utbildad och tränad i en specifik metod med modeller för naturkontakt och hälsa som baseras på vetenskap, psykologi, ekosofi, meditation och beprövad erfarenhet. 

Vanliga frågor:

Hur långt är ett vanligt Skogsbad?
Ett Skogsbad är 2,5-3h.
Kortare ”Prova-på -Skogsbad” är 40-60 min

Hur många deltagare är det på ett Skogsbad?
På ett längre Skogsbad är 8 st + guiden ofta lagom.
”Prova-på-Skogsbad” kan bestå av fler deltagare.

Hur vi förhåller oss till Covid-19:
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Grupperna består därför av max 8 deltagare + guiden. Vi har fördelen av att vi är ute i friska luften men ser ändå till att hålla fysiskt avstånd till varandra. Guiden har tagit alla aktuella vaccindoser vid guidetillfället och är helt symtomfri.

Badar man på ett Skogsbad?
Både ja och nej. Vi badar inte på det vanliga sättet i sjön eller havet utan vi upplever/badar i naturen med hjälp av våra sinnen.

Vad ska man ha på sig?
Oömma kläder och skor. Eftersom man rör sig långsammare än vanligt och ofta är helt stilla så är det bra att ha på sig extra varma kläder och något extra plagg med sig.

Varför Skogsbad med guide?
En Skogsbadsguide kan på ett tryggt sätt förmedla naturkontakt. Jag själv har alltid upplevt mig som en naturvan människa men under ett Skogsbad lett av en guide blir upplevelsen än mer fördjupad.
Man får på ett enklare sätt möjlighet att bara vara och att bjuda in naturen.

Kan man Skogsbada på andra ställen än i skogen?
Absolut Skogsbad går att utföra överallt där vi har tillgång till naturen-alltifrån i den urbana stadsparken, i den samhällsnära skogen, i vildmarken, vid havsstranden eller på fjället.

Kan hunden följa med?
Hundar är underbara sällskapsdjur men följer inte med på våra öppna Skogsbad.

Finns någon åldersgräns?
För deltagande på ett öppet Skogsbad är åldersgräns 15 år.

Priser:

För privatperson:

Skogsbad ca 3h – 425 SEK, enklare förtäring ingår

”Prova-på-Skogsbad” 1h 300 SEK

Är ni en grupp eller familj? Kontakta oss så kan vi skräddarsy utifrån era specifika behov.

För företag, föreningar mm:

Kontakta oss för offertförfrågan

Öppna Skogsbad i Västerby lövskogar
våren 2024:

Mars
Söndag 10/3 kl 11:00-14:00
Torsdag 21/3 kl 17:30-19:00 (Internationella Skogsdagen)
Söndag 24/3 kl 11:00-14:00

April
Söndag 14/4 kl 11:00-14:00
Måndag 22/4 kl 17:30-20:00 (Jordens Dag)
Söndag 28/4 kl 11:00-14:00

Maj
Söndag 12/5 kl 11:00-14:00
Lördag 18/5 & Söndag 19/5 ”Prova på Skogsbad” 12:00-13:00 och 15:00-16:00 (Östgötadagarna)
Tisdag 28/5 kl 17:30-20:00 (Den stressfria dagen)

Juni
Onsdag 6/6 kl 11:00-14:00
söndag 9/6 kl 11:00-14:00
Söndag 16/6 kl 11:00-14:00 (Vilda blommornas dag)

Anmälan och betalning:

Du är välkommen att skicka din anmälan genom att maila direkt till info@temamet.se.

Betalning sker via swish eller bankgiro. Om inget annat är överenskommet ska betalning vara gjord innan aktivitet.

Samarbeten under 2023:

Naturlogi
Systrarna Josefine och Linnea startade Naturlogi under 2020 och har redan fått flera nomineringar och utmärkelser för sin fina och viktiga verksamhet.
Med sin småskaliga verksamhet med fokus på hållbarhet i alla led är det verkligen en speciell plats på jorden! Det är därför extra roligt att jag under 2023 påbörjade samarbetet med att erbjuda Skogsbad och Prova-på Skogsbad för besökare hos dom.
http://naturlogi.se

Må bra med kultur och natur i Östergötland
Under hösten har jag under 8 tillfällen fått förmånen att följa en grupp deltagare och deras individuella vandringar mot ett förbättrat mående. Det är en ynnest att få möjlighet att följa en grupp under en längre tid och se hur Skogsbadet utvecklar individen och gruppen men också mig som guide.
http://Må bra med kultur och natur i Östergötland

Nationell studie om Skogsbad och dess hälsoeffekter:

Under hösten 2022 genomförde Jonna Sandin Larkander, masterstudent på SLU, en spännande studie om Skogsbad tillsammans med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, SNFTI.

Vår certifierade Skogsbadsguide och ytterligare 20 certifierade guider, utspridda över hela landet, deltog i studien tillsammans med totalt 75 deltagare.

”The results show that the intervention programme had significant positive effects on the participants perceived well-being, fatigue, restoration, and nature connection and that feelings of well-being, restoration and nature connection seem to be of a mutually reinforcing character.” 

Hela studien hittar du här:
http://temamet.se/wp-content/uploads/2023/03/Master_thesis_Jonna_Sandin_Larkander.pdf

Tips på mer läsning:

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden