Integritetspolicy

TEMAMET Design AB behandlar personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet, t ex genom att hantera försäljning av produkter och vid anmälan till någon av de aktiviteter vi erbjuder. Följande uppgifter behöver vi hantera och lagra: namn, personnummer, mailadress, adress och personnummer.

Personuppgifterna sparas endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Frågor angående integritetspolicy eller frågor angående TEMAMET Designs hantering av dina personuppgifter kan skickas till:

info@temamet.se